Arrangera hos ossSå här gör du om du vill förlägga ditt arrangemang vid Hellasgården

1.

Hellas underhåller marken vid Hellasgården, som parkeringsplatsen, fotbollsplanen, badängen och övriga öppna ytor.

Flera av dessa ytor är användbara för arrangemang av olika slag.

Vi är tacksamma för att du respekterar och förstår att underhållet är förenat med kostnader.

Vi är mer än glada om du vill förlägga ditt arrangemang hos oss, och vill bistå i möjlig utsträckning för att det ska bli så möjligt.

Det första du ska göra är att kontakta oss via info@hellasgarden.se

Det är inte tillåtet att samla en stor grupp människor, sätta upp tält, bord och annat utan tillstånd från Hellas.

2.

Förklara hur ditt arrangemang är tänkt att fungera och vilken typ av stöd du behöver från oss på Hellasgården.

För att du ska kunna använda marken och den service vi erbjuder, betalar du en hyra till Hellas.

Hyran varierar  beroende på hur stort arrangemanget är och hur lång tid det pågår, från 750 kr för 3 timmar (gäller ideella föreningar och skolor) till 8 000 kr för en heldag (gäller företag och kommersiella arrangemang).

I många fall kan vi även hjälpa dig att marknadsföra ditt event.

3.

Vi förutsätter att ditt arrangemang har en inriktning och syfte som ligger i linje med Hellasgårdens fokus på idrott, motion, hälsa, rekreation och friluftsliv.

Kontaktar du oss som företag eller organisation och vill ordna en konferens, kick off eller annan intern aktivitet kan du läsa mer här!

Vi ser fram emot din förfrågan!
Kontakta oss