Fiske 

Fiska i Nacka - Gädda, öring och abborre

Källtorpssjön vid Hellasgården är populärt för sportfiske. Fisk som du du har möjlighet att fånga är bland annat gädda, öring, regnbåge och abborre.

Här skaffar du fiskekort

Det är inte tillåtet att fiska utan fiskekort.

För fiske i Källtorpssjön gäller Sportfiskekortet Stockholm, som du kan köpa här.

Andra sjöar i närheten där samma fiskekort gäller är Dammtorpssjön och Söderbysjön.

Fiske på vintern

Källtorpssjön i Nacka kommun är populärt för fiske även vintertid, då många sportfiskare ger sig ut på isen.

Samma regler och förbud för fiske i dessa vatten gäller även då.

Kanadensare finns att hyra

Hellasgården tillhandahåller ingen båt för sportfiske, men det går bra att hyra någon av våra kanadensare.

Motordrivna båtar är ej tillåtet

Alla former av motordrivna båtar är förbjudet i sjön.

Vattenprovtagning i sjöar i Nacka kommun och Stockholm

Här kan du läsa om vattenprovtagning.

Kontakta Sportfiskarna för mer information

Kanske bör du gå med i en sportfiskeklubb?

Har du frågor om sportfiske, var i kommunen du har rätt att fiska, under vilka tider och i vilka mängder fisket får ske, liksom vad det innebär att vara med i en sportfiskeklubb kan du kontakta Sportfiskarna.

I Källtorpssjön kan du fiska både gädda, öring, regnbåge och abborre.

Här gäller Sportfiskekortet Stockholm.

Här kan du läsa om vattenprovtaggning.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga allmänna punkter innebär att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.
Tillbaks till Aktiviteter