Fiske 

Fiska gädda, öring och abborre!

I Källtorpssjön kan du fiska både gädda, öring, regnbåge och abborre.

Här gäller Sportfiskekortet Region Mälardalen.

Här kan du läsa om vattenprovtaggning.

Regler för allmänheten

Som besökare i området måste du följa de föreskrifter som gäller för allmänheten. Några viktiga allmänna punkter innebär att det inte är tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål.
  • Skada levande eller döda träd, buskar och annan växtlighet, genom att till exempel gräva upp växter, mossor och lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  • Störa djurlivet.
  • Medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat.
  • Tälta.
  • Elda, förutom i medhavd grill eller på anvisad plats
  • Tippa trädgårdsavfall eller annat skräp.
Tillbaks till Aktiviteter