rysssbergen hotade

Systerskogar hotade av exploatering – läs detta om Ryssbergen berör dig…

Tre naturområden i Nackareservatets närhet är hotade av exploatering. På måndag väntas en demonstration mot de planerade besluten om Ryssbergen.

På Nacka kommunfullmäktige på måndag 21 februari väntas beslutet dels om bebyggelse av den mest frekventerade delen av Ryssbergen, känd som ”Stockholms närmaste urskog”, dels att bara en mindre del av Ryssbergen ska bli klassat som naturreservat klubbas.

Länsstyrelsen med flera som haft möjlighet att lämna sina synpunkter vill att hela Ryssbergen ska bli reservat.

Om du känner att det här angår dig så kan du ta del av en demonstration utanför Nacka Stadshus måndag 21 februari från 16.00.

Mer om bilden: Skylten är uppsatt i syfte att göra allmänheten medveten om att det bara är en beskärd del av Ryssbergen som kommer att klassas som reservat. Övriga delar blir alltså lämnade öppna för exploatering. Bilden hämtad från Natursidan.

Läs mer på Natursidan.

Fler områden hotade

Även två andra naturområden i Nacka hotas av exploatering.

Trolldalen (Henriksdalsbacken).

Här är ny bebyggelsen på remiss till 17 mars.

Läs mer på kommunens sida

Ormingeskogen (Skarpnäs)

Naturreservat Skarpnäs är ute på remiss till 14 mars, samtidigt vill man utöka Kummelbergets industriområde på naturrreservates bekostnad. Även flera områden som tidigare föreslagits bli reservat har nu undantagits.

Se Nacka kommuns hemsida för mer information.