ny stig på mosstäckt berghäll

Ökat intresse för cykling leder till nya stigar i reservatet – här kan du läsa varför vi öppnar uthyrning av MTB

MTB och stigcykling är en fråga som delar besökarna vid Hellasgården.

Ännu ett sätt att komma ut i naturen och röra på sig, säger förespråkarna.

Cyklisterna förstör skogen och skaver upp nya stigar, dessutom är det obehagligt när de passerar löpare och gående i hög fart, säger motståndarna.

Hyr MTB här!

Vi på Hellasgården har under ett par decennium sett hur MTB-intresset vuxit sig starkare.

Vi som med ägarnas, de olika Hellasföreningarna, förtroende driver Hellasgården har aldrig velat eller trott att cyklisterna kommer att sluta cykla i reservatet.

Men vi vill gärna vara med och bidra till att det sker i så ordnade former som möjligt, och att avtrycken i terrängen begränsas.

Vi följer planerna och arbetet med en sanktionerad cykelled

Vi har under en rad år med stort intresse följt hur Stockholms stad har arbetat med frågan om en sanktionerad och officiell cykelled i reservatet.

I fjol blev en gedigen utredning – Cykelledsutredning Nackareservatet av Ekogruppen – klar och signaler som vi nyligen fått från Stockholms stad ger oss hopp om att cykelleden, som kommer att bjuda in till stigcykling från Hammarby sjöstad, Hammarbyhöjden, Björkhagen, Kärrtorp, Bagarmossen och Skarpnäck och passera bland annat Hellasgården, kan bli klar redan i år.

Vi har besökare som gärna vill uppleva naturen från cykelsadeln, utan att för den skull behöva köpa en cykel eller ta sin cykel med hit.

Det handlar om familjer, kompisgäng, enskilda individer, företag och skolor. Men också om turister i Stockholm med omnejd.

Vi hoppas att färre nya stigar blir till

När vi nu öppnar uthyrning av MTB så har intresset för stigcykling pågått så länge och blivit så stort att terrängen redan är tydligt påverkad av cykling.

Se nedan bilder från terrängen i början av mars i år, samt utsnitt ur Nackareservatskartan från 2014 och 2018 års revideringar. De stigar som tillkommit beror nästan uteslutande på cyklar.

Vi hoppas att den officiella cykelleden snart blir förverkligad och att denna, tillsammans med de möjligheter till stigcykling som finns redan idag, ska göra att färre nya stigar skapas.

Vi vår uthyrning av MTB hänvisar vi våra gäster, i väntan på den officiella cykelleden, till de möjligheter som finns att cykla på grusvägar samt stora och små stigar på Erstavikssidan, samt till det spår som av hävd kommit att kallas Cykelspåret, och som börjar och slutar vid Hellasgården. Det spåret finns även med på den senaste revisionen Nackareservatskartan.

Bilder och kartutsnitt – så har terrängen förändrats av cykling utanför leder

ny stig på mosstäckt berghäll

På den här tidigare mossbeklädda gläntan har cykling medfört att mossan har försvunnit och berget blottats.

På Nackareservatskartan från 2014 fanns denna stig inte med, däremot vid revideringen fyra år senare. Se kartusnitt här nedan.

Utsnitt från karta reviderad 2018. En stig har blivit till i det gula området, se bilden ovan.

Utsnitt från kartan reviderad 2014. Gula området är mossbeklätt.

Här följer fler bildrer från det så kallade Cykelspåret (alla bilder från i början av mars 2021)

Blottlagda rötter och hällar.

Spåren blir ofta bredare där vatten samlas, då man som cyklist gärna söker en torr passage vid sidan av vattnet,

En till berghäll som fått se dagens ljus. Har har även trädens bark påverkats.

Här har dubbla stigar skapats för att underlätta omkörning och möten.

Nacka kartgrupp, som löpande reviderar orienteringskartan över Nackareservatet, har märkt av det ökande antalet stigar.

Kartutsnitt söder om Hellasgården från 2014.

Samma område fyra år senare.