Elljusspåret lyser igen…

Stockholms stad lägger om en del av sträckningen för elljusspåret och monterar ny belysning. Arbetet ska nu kunna pågå utan att det påverkar belysningen. Läs mer om våra spår här!