Se gärna filmen Om olyckan är framme

Isen på Källtorpssjön är blöt och vansklig.

Se gärna filmen Om olyckan är framme från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.