Eldningsförbud i hela länet

Stor risk för brand i skog och mark. Eldningsförbudet gäller tills vidare. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.