Coronaviruset: Var rädda om varandra i vår öppna frilufts- och motionsanläggning

Från den 29 oktober och tre veckor framåt råder skärpta restriktioner med anledning av covid-19. Stadens simhallar och idrottsanläggningar är fortsatt öppna, detta gäller även Hellasgården.

Vi har vidtagit åtgärder och begränsar antalet besökare samtidigt till tio personer.

För att vi ska kunna hålla öppet vilar också ett stort ansvar på dig som besökare att följa myndigheternas rekommendationer.

Det innebär:

  • stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga förkylningssymtom
  • håll avstånd till andra
  • tvätta händerna ofta
  • var beredd att ändra dina planer om det är fullt dit du ska

Notera: Att vi begränsar antalet gäster som är hos INTE innebär att samtliga gäster kan vistas samtidigt i exempelvis gymmet eller bastun.

Vi förutsätter att du som gäst tar ansvar och visar hänsyn under hela din vistelse och i samtliga våra lokaler.

Har du redan bokat ett besök hos oss, men känner att du inte längre vill gå mot bakgrund av de nya uppmaningarna från Folkhälsomyndigheten, så betalar vi självklart tillbaka din entréavgift. Kontakta oss via mejl och uppge namn och bokningsuppgifter.