Testa orientering i fina vårskogen – se veckans orienteringsbana

Veckans orienteringsbana bjuder på tekniska och fysiska utmaningar i området väster om Dammtorpssjön och Söderbysjön.

Svarta banan 5,2 km, för den som redan kan orientera och söker ett bra teknikpass.
Orange bana, 3,0 km. För den som vill lära sig mer.

Läs mer om orientering