orientering

Stjärnorientering för elit och motionär – se veckans bana

Veckans orienteringsbana bjuder på tekniska och fysiska utmaningar i området kring gula femkilometersspåret söder om Ältavägen.

Svarta banan 5,2 km. I km till start och mål.
Orange bana, 3,3 km. 1 km till start och mål. 

Till orientering