Veckans orienteringsbana på snöfria sluttningar och i snöblöta kärr

Veckans orienteringsbana bjuder på tekniska och fysiska utmaningar under masterna, i och kring Orrmossen. 

Svarta banan 6 km. I km till start och mål.
Orange bana, 3,1 km. 1 km till start och mål. 

Till orientering